top of page
Zoeken

Volwassenheid: Van ik, naar wij, naar wij allemaal.

Vaak roepen antwoorden alleen maar meer vragen op. Zoals ook de stadia in volwassenheid van Kegan[1] die ik in mijn vorige blog beschreven: Als er stadia in volwassenheid te onderscheiden zijn, en het is wenselijk dat zoveel mogelijk mensen op een zo hoog mogelijk niveau functioneren, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zo volwassen mogelijk in de wereld staan? Oftewel: Hoe kunnen we voorkomen dat mensen met een voet in een lager ontwikkelingsstadium b

bottom of page