top of page
Jasja van den Brink

Raafels verzorgt maatwerk in mens- en organisatieontwikkeling in het onderwijs. De focus ligt op het vrij maken van innerlijk leiderschap: Zelfinzicht, zelfvertrouwen en zelfsturing.

Reacties.

Het inzicht in persoonlijke drijfveren en attitude is toegenomen bij mezelf en de collega’s. De afspraken die we onderling gemaakt hebben en de inzichten die ik heb opgedaan zijn waardevol. Er is echt aan ons team gebouwd.

– Clusterdirecteur over Workshop Effectieve Persoonlijke Communicatie.

Ik herken de kwaliteit ‘open’ in jou. Dat merk ik aan hoe je over je eigen functioneren praat, maar ook over hoe je geen blad voor de mond neemt over ons functioneren. En dat hadden we héél erg nodig. Dank.

– Leerkracht over Samenwerkingstraject Bovenbouwteam.

Ik kon mijn duo wel schieten! Nooit was het goed en alles leidde onherroepelijk tot een conflict. Bakken met energie kostte het me. Jasja heeft me geholpen de balans tussen werk en privé terug te vinden. Tussen wat van mij is en en van de ander. Ik voel nu ook echt dat ‘ik’ er toe doe. Dankjewel.

– Schoolleider met dreigende

burn-out over Coachingstraject.

Anchor 1

Trajecten & workshops.

Moeiteloos Samen Werken

Scholen waar goed samengewerkt wordt behalen de beste resultaten en vormen een prettige werkomgeving waar ieder om zijn of haar specifieke competenties gewaardeerd wordt. Op sommige scholen is de onderlinge verhouding echter om diverse redenen verstoord. Tijdens dit traject wordt de angel opgespoord en wordt er in gezamenlijk overleg een nieuwe richting bepaald.

Wijzer met Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is -te- hoog. Gelukkig heeft #poinactie dit onderwerp helder voor het voetlicht gebracht en zijn er nu middelen beschikbaar om met het team onderbouwde keuzes te maken en te leren van de lessen van werkdruk: Wat kan ik doen om ervoor zorgen dat mijn werk behapbaar blijft en dat ik van de factoren waar ik geen invloed op heb minder ‘last’ heb.
In deze workshop gaan we drie dagdelen op een luchtige maar effectieve manier aan de slag met ‘werkdruk’. We bespreken, oefenen en ervaren hoe je met stressmechanismen om kunt gaan, waardoor je bewustere keuzes kunt maken om zodoende het werkplezier terug te vinden. De kracht van deze training is de eenvoud van de technieken die aangeboden worden. De uitdaging ligt in de uitvoering.

 

Deze training is met 12 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl. Dit is inclusief de katern ‘Wijzer met werkdruk, van klacht naar kracht’ van pedagoge Jasja van den Brink. Voor extra effectiviteit kunnen deze workshops deel uitmaken van een schoolbreed traject om werkdruk-verlagende keuzes te maken.

Bildung in beeld

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Aan de hand van onderwijs(gerelateerde) films of documentaires gaan we in gesprek over jouw mens- en wereldbeeld en welke invloed dat heeft op jouw onderwijsvisie. Een zeer praktisch en effectief instrument om als team of organisatie in gesprek te gaan over wat persoonlijke en gemeenschappelijke drijfveren zijn. Zodat helder wordt waar kansen en pijnpunten liggen en diepgaande verandering mogelijk wordt. Dit middel kan ingezet worden tijdens een veranderingstraject, om de samenwerking te bevorderen of de visie handen en voeten te geven.

Van ‘Vinken’ naar ‘Vonken’

​Deze inspiratiesessies zijn ontworpen voor leerkrachten die hart voor kinderen én onderwijs hebben. Die door de vele afvinklijstjes hun bezielende vonk zien doven. Die er juist sterk naar verlangen dit vuur in zichzelf en anderen aan te wakkeren tijdens hun dagelijks werk. Mensen die zich willen laten inspireren door eeuwenoude en nieuwere (onderwijs)theorieën van denkers en doeners in en buiten het onderwijs.

We gaan aan de slag met inzichten van onder andere Parker Palmer, Luc Stevens, Theorie U, Emergent Teaching, Jan Rotmans en Gert Biesta. We gebruiken creativiteit, verbindend communiceren en jouw ongelimiteerde potentieel als ingang. We spelen ongegeneerd leentjebuur bij Oude filosofen uit Westerse en Oosterse tradities. Het vertrekpunt bij deze training zijn jouw praktijk gerelateerde vragen, inzichten en ervaringen, zodat je de opgedane kennis en vaardigheden dagelijks kunt toepassen en verdiepen.

Dit traject kan zowel in-company als individueel gevolgd worden. De individuele bijeenkomsten vinden plaats in Soest bij praktijk ZijnbijCarlijn en worden mede verzorgd door Carlijn Odijk. Meer info over data of inhoud? Neem contact op met Jasja of Carlijn.

Communicatie voor School-
en Praktijkopleiders

Voor het begeleiden van studenten/toekomstige leerkrachten in een (academische) opleidingsschool worden er meer vaardigheden van een schoolopleider gevraagd dan op een reguliere stageschool. Om toekomstige leerkrachten binnen het competentiegericht opleiden zo te begeleiden dat zowel de ‘lerende’ als de opleider ervan kunnen leren, is het belangrijk te weten wie de toekomstige leerkracht is. Maar nog belangrijker is het om te weten wie jij zelf bent. Wat heb jij nodig om aan het ‘mentorschap’ een goede invulling te geven?

Deze 3-daagse training is ontwikkeld in samenwerking met het KPOA voor de academische basisschool en wordt mede verzorgd door Marius Gosschalk.

Deze training is met 20 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

Anchor 2

Coaching & advies.

Raafels biedt maatwerk in mens- en organisatieontwikkeling. Onderstaande informatie geeft aan wat mogelijkheden zijn, in onderling overleg bepalen we welk traject het beste bij jullie vraag aansluit. Je mag me altijd bellen voor een vrijblijvend advies!
​Herkenbaar?

Ik werk me een slag in de rondte, maar het werk komt maar niet af…

Soms vraag ik me af waar ik het allemaal voor doe…

De kinderen, dat lukt me wel. Maar die ouders…

Mijn duo en ik verschillen als dag en nacht…

De communicatie in en met mijn team verloopt moeizaam…

En dan?

Als onderwijsprofessional heb je in je dagelijkse werkzaamheden te maken met een flink aantal mensen om je heen. Grote groepen kinderen, ouders, collega’s, managementteams en externe partijen vragen op hun eigen manier aandacht en tijd. En jij wilt het allemaal goed doen! Soms merk je dat het eenvoudigweg niet lukt om alle ballen in de lucht te houden én zelf gezond te blijven. Dan is het tijd om bij je leidinggevende aan te kloppen en een coachingstraject aan te vragen.

 

Hoe werkt het?

De vragen waarmee aan de slag wordt gegaan zijn persoonlijk en kunnen gaan over de werk/privé-balans, werkdruk, conflicthantering, assertiviteit en/of  beroepsgerelateerde competenties. De werkwijze van Raafels is oplossingsgericht: Wat zijn jouw sterke punten en hoe gaan we deze competenties optimaal benutten om jouw werkplezier weer terug te krijgen? Een voorbeeld van een van mijn werkwijzen vind je in deze blog, en in deze.

 

Hoe vraag ik een coachingstraject aan?

De aanvraag voor een coachingstraject loopt meestal via jouw leidinggevende. We maken afspraken over de opzet van het traject, het tijdsbestek en de prijs. Het heeft mijn voorkeur het traject te starten met een kennismakingsgesprek. We stemmen verwachtingen af en ontdekken we of we de goede klik hebben om te kunnen starten. Wil je eerst -geheel vrijblijvend en zonder dat je leidinggevende op de hoogte is- alleen met mij om de tafel, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Hoe ronden we het traject af?

De afronding gebeurt altijd met de gecoachte. De directeur of leidinggevende wordt hiervan op de hoogte gesteld of is hierbij -indien gewenst- aanwezig.

Anchor 3
bottom of page